Liên hệ

Người phát ngôn: Ông Ma Đức Huyên – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng 

Địa chỉ: Yên Mỹ – Chợ Đồn – Bắc Kạn
Điện thoại: CQ: 02813.844.516 – DĐ: 0977 306 799  Email:c2yenmy.pgdchodon@backan.edu.vn