Giới thiệu

Trường PTCS Yên Mỹ được thành lập năm 1963. Trường nằm trên địa bàn một xã thuộc vùng 135 vùng sâu, vùng xa, nhỏ héo lánh của huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn cách trung tâm huyện 20 cây số. Diện tích: 3623,56  ha gồm 08 thôn có 6 dân tộc anh em sinh sống, đa số làm nông nghiệp, trồng lúa nước. Dân số chiếm đông nhất là dân tộc Tày, tất cả các dân tộc đều đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày

          Trường PTCS Yên Mỹ gồm 02 cấp học. Năm học 2013 – 2014 trường gồm 13 lớp học. Có 1 điểm chính và 01 điểm phân trường.

IMG_1161